Zaštitna maska M2F

3,600 рсд

Opis

Maska zaštitna M2F je namenjena za zaštitu disajnih organa, lica i očiju korisnika od RHB kontaminacije u vidu kapi, gasova, para čvrstih i tečnih aerosola i čestica prašine nastalih kao posledica upotrebe nuklearnog, hemijskog i biološkog oružja.
Maka pruža zaštitu uz odgovarajuće filtere od kontaminacija nastalih od hemijskih udesa. Maska se koristi u atmosferi sa min. 17% kiseonika.
– Faktor zaštite veći od 10.000.
– Ukupni otpor maske pri udisanju je manji od 230 Pa, pri protoku od 0,5dm3/s.
– Otpor podsklopa ventila izdisanja je najviše 70 Pa, pri protoku od 0,5dm3/s.
– Obrazina je hermetična pri nadpritisku od 3000 Pa u trajanju od 60s.
– Vidno polje maske je najmanje 70 % od normalnog.
– Maska ima ugrađenu foničnu jedinicu čiji indeks razumljivosti je min. 0,85.
– Masa obrazine maske sa filterom, bez torbice je najviše 900 g, a kompletne maske najviše 1470 g.
– Telo obrazine i nosnog umetka proizvedeno je od hlor butila.
– Vreme zaštite obrazine maske je min. 24 h.
– Torbica za smeštaj i nošenje maske je proizvedena od 100 % poliamidne, vodoodbojne, višebojno ili jednobojno  tkanine, koja je sa unutrašnje strane impregnisana poliuretanom. Fiksiranje torbice za telo korisnika vrši se sistemom kaiševa za bok i oko noge.
Zemlja porekla Srbija