IZNAJMLJIVANJE VOJNE OPREME

iznajmljivanje vojnih uniformi

Posedujemo uniforme iz perioda posle Drugog Svetskog rata.

Na lageru se nalaze vojničke uniforme izrađene od čoje sa svim pratećim delovima:

titovke, košulje, čojane bluze, pantalone, čizme, opasače sa oprtačima, fišeklije za municiju

Posedujemo i podoficirske i oficirske uniforme sa svim pratećim elementima: šapke, činove, svečane ešarpe, oficirske opasače, futrole, mantile, šinjele i ostalo. Na lageru imamo više uniformi generala iz perioda JNA.

U fundusu imamo uniformi svih rodova vojske (pešadije, mornarica, RV, PVO).

Pored toga imamo i kompletne uniforme gardiskih jednica tj, svečane uniforme garde. Posedujemo i sve vrste maskirnih uniformi za vojnike i starešine sa svim pratećim elementima (oznake, ČINOVE, opasače, obuću, ešarpe i ostalo).

Vojna oprema za iznajmljivanje

vrste unifromi

vojna garderoba za iznajmljivanje
vojna garderoba za iznajmljivanje

POLICIJSKE UNIFORME ZA IZNAJMLJIVANJE

U fundusu ovih uniformi imamo više komada kompletnih uniformi milicije (pantalone, košulje, bluze, šinjeli i šapke) sa oznakama. Pored ovog, posedujemo i sve ostale uniforme policije sa svom pratećom opremom(opasači sa futrolama, pendrecima, lisicama, zaštitnim štitovima za demonstracije, pancirima, borbenim prslucima iz raznih perioda).

Takođe, imamo i veći broj šlemova iz raznih vremenskih perioda.

U našem fundusu se nalazi i veći broj sredstava za komunikaciju (poljski telefoni i radio stanice).

Imamo veći broj raznih kombinezona kao i oznaka, činova, opasača, šapki i svečanih uniformi.

 

Veoma smo opremljeni i sa većim brojem maskirnih uniformi (takozvana tigar šara) sa svim pratećim resursima:

Opasači, prsluci, kačketi i ostala oprema.